Naast het vertalen bieden wij redactie- en correctiediensten. Onder deze paraplu vallen alle handelingen die gericht zijn op het verbeteren van een bestaande tekst; dit kan variëren van (gedeeltelijk) herschrijven van een tekst tot een laatste check om een tekst te polijsten. Andere termen die vaak worden gebruikt om dit soort diensten aan te duiden, zijn ‘editing’, ‘copy-editing’ en ‘proofreading’.

Wij kunnen uw tekst bijvoorbeeld controleren op spel- en grammaticafouten, en zo nodig aanpassen, zonder de inhoud te veranderen. Daarnaast kunnen we kijken naar de stijl, de tekststructuur of de leesbaarheid van uw tekst. Ook wanneer u bijvoorbeeld een tekst wilt laten ‘omschrijven’ voor een andere doelgroep, of een kernachtige samenvatting wilt hebben van een langere tekst, kunt u bij Marx Translations, To The Point terecht.

redactieencorrectie