De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventuele fouten of onjuistheden. Aan de bedoelde informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Alle opdrachten worden uitgevoerd conform de algemene voorwaarden van Marx Translations, To The Point.