De cursussen worden veelal gegeven op ons lommerrijk gelegen kantoor in Driebergen. Wij werken met kleine groepen of individuen.

De cursussen zijn vooral bedoeld voor wetenschappers en vertalers, maar andere geinteresseerden zijn uiteraard ook welkom. Hieronder staan voorbeelden van de mogelijkheden.

Had u iets anders in gedachten? Wij passen onze cursussen altijd aan de wensen van de klant aan, dus laat het ons weten!

Praktische informatie

Cursusdata, exact programma, kosten, etc., worden later bekend gemaakt. Wilt u op de hoogte worden gehouden over (een van) deze cursussen, stuur dan een mailtje naar pauline@marx-translations.nl.

cursussen

CURSUSAANBOD VOOR WETENSCHAPPERS

Van laboratorium tot tijdschrift – Van gegevens verzamelen naar het schrijven van een artikel

Voor veel onderzoekers is het een hele stap om te beginnen met het schrijven van een artikel. Deze cursus richt zich tot jonge wetenschappers die deze stap voor het eerst gaan zetten en gestructureerd te werk willen gaan. Of onderzoekers die misschien al vaker een artikel hebben geschreven maar het schrijfproces beter onder de knie willen krijgen.

De volgende vragen komen onder andere aan de orde: Hoe begin ik? Waarmee begin ik? Hoe bouw ik een artikel op? Wat zijn de basisprincipes van het schrijven? Aan welke eisen voldoet een goede illustratie?

Opmerking: naast het volgen van deze basiscursus is het ook mogelijk om individuele begeleiding te krijgen bij het schrijven van een artikel.

Presenteren van onderzoeksresultaten

Essentieel voor iedere onderzoeker is het goed presenteren van het eigen onderzoek. Deze cursus is bedoeld voor mensen die hun vaardigheden op dit vlak willen verbeteren. De volgende aspecten komen aan de orde: doel en doelgroep, opbouw presentatie, hulpmiddelen, boodschap overbrengen, duidelijk en correct spreken in het Engels, lichaamstaal.

Wetenschap vertolken

Het ‘populariseren’ van wetenschap, dat wil zeggen het vertalen van wetenschappelijk werk naar de taal van de leek, vraagt van de wetenschapper een grote omslag. Vaak zit hij of zij te diep in het onderwerp om de wetenschappelijke kennis zomaar voor een breed publiek toegankelijk te kunnen maken. Deze cursus is erop gericht u te leren deze vertaalslag te maken. Onderwerpen die aan bod komen: doel en doelgroep, reduceren tot de kern, opbouw van de tekst, vorm van de tekst, uw tekst ontdoen van jargon.

Subsidieaanvraag schrijven

U wilt uw onderzoek gefinancierd hebben, dus moet u een goed onderzoeksvoorstel kunnen schrijven. Deze cursus geeft u hiervoor handvatten. Onderwerpen die aan bod komen: planning en voorbereiding (tijd, samenwerkingen, pilot-experimenten), van idee naar plan (formuleren doel, hypothese, onderzoeksvragen, methode, etc.), uitwerking, schrijven voor referenten en commissieleden (lezers binnen en buiten het vakgebied).

CURSUSAANBOD VOOR VERTALERS

Biologie en biochemie: steunvakken voor de medisch vertaler en revisor

Hoewel medisch vertalers en revisors veelal affiniteit met geneeskunde hebben, zijn zij vaak in de eerste plaats taalkundigen. Dat is ook prima, want uw taalvaardigheid moet uitstekend zijn. Daarnaast dient u echter ook te beschikken over toereikende inhoudelijke kennis; als u niet precies begrijpt wat er staat, kunt u immers ook geen goede vertaling leveren. Voor veel medische teksten volstaat de medische kennis van een geïnteresseerde leek niet; meer diepgaande kennis op het gebied van de biologie en de biochemie zijn vaak onontbeerlijk voor een goed eindproduct. Deze cursus is dan ook bedoeld voor vertalers en revisors die meer achtergrondkennis willen verwerven over binnen de geneeskunde relevante biologische en scheikundige processen. Ingewikkelde systemen worden op een toegankelijke manier uitgelegd en inzichtelijk gemaakt, zodat u niet meer schrikt van een structuurformule in een tekst!

Doelgroep

Vertalers, revisoren, tekstschrijvers, (wetenschaps)journalisten en overige geïnteresseerden die hun inhoudelijke en taaltechnische kennis van binnen de geneeskunde relevante biologische en biochemische processen willen uitbreiden. Vooraf nemen wij contact met u op om uw specifieke leerdoelen te inventariseren, zodat we u daarin zo veel mogelijk tegemoet kunnen komen. Weet u niet zeker of deze cursus voor u geschikt is, of heeft u een passend onderwerp dat u graag behandeld ziet, laat u het ons dan weten!

Voertaal

De cursus wordt in het Nederlands gegeven. Omdat het Engels de taal van de wetenschap is, zullen ook veel Engelse termen aan bod komen; de cursus is echter niet speciaal bedoeld voor vertalers met de talencombinatie Engels/Nederlands.

Cursusprogramma

De cursus bestaat uit een aantal thematische bijeenkomsten. Ieder thema wordt zowel inhoudelijk als taalkundig belicht. Bij de taalkundige aspecten kunt u denken aan specifieke nomenclatuur, jargon, afkortingen, terminologie, etc.

Een probleem uit de praktijk waar u mee worstelt? Een thema dat u graag behandeld ziet? Meld het ons tijdig, dan kunnen we het programma mogelijk aanpassen.

Voorbeelden van thema’s die aan de orde kunnen komen: moleculen, DNA & RNA, aminozuren, eiwitten & enzymen, de cel, organen & fysiologische systemen, voeding, laboratorium & diagnostiek.